Scurtă prezentare

Societatea asigură securitatea fizică și tehnică a obiectivelor organizațiilor Grupului „LUKOIL” și continuă să dezvolte portofoliul cu alți Beneficiari, în afara Grupului „LUKOIL”, pentru prestarea serviciilor de pază și în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției.

Serviciile oferite sunt asigurate cu personal calificat/atestat, capabil să asigure inclusiv consultanță în vederea îndeplinirii cerințelor de securitate atât în plan operativ, cât și în cel al sistemelor tehnice de securitate.

Pregătirea de specialitate a personalului de pază se desfășoară lunar, în baza planului anual de pregătire avizat de poliție. Semestrial sunt organizate convocări de instruire metodică cu șefii formațiunilor de pază, asigurându-se astfel un caracter unitar al activității de profil.

Societatea este percepută în regiune ca o companie profesionistă, de încredere, atât pentru partenerii de afaceri, autoritățile publice cu atribuții în domeniu, precum și pentru persoanele care sunt în căutarea locului de muncă. În acest sens este recunoscut faptul că Societatea este permanent preocupată de asigurarea condițiilor de muncă adecvate, precum și a tuturor drepturilor bănești și materiale, la timp, pentru personalul angajat.