Licențe și autorizații

Licența de funcționare 0533/P/2005

  • servicii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și consultanță
  • servicii de pază a transporturilor de valori și consultanță
  • servicii de gardă de corp și consultanță în domeniu

Licența de funcționare 1064/T/2007

  • proiectare, instalare, modificarea sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției

Autorizația A 5154/2015

  • instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

Autorizația A 5157/2015

  • proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

Licențe de utilizare a frecvențelor radio

  • utilizarea frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele de comunicații electronice de uz propriu în serviciul mobil terestru

Certificări

  • SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității
  • SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu
  • SR ISO 45001:2018 Sisteme de management al sănătății și securității în muncă