Scurtă prezentare

Serviciile oferite sunt asigurate cu personal calificat/atestat, capabil să asigure inclusiv consultanță în vederea îndeplinirii cerințelor de securitate atât în plan operativ, cât și în cel al sistemelor tehnice de securitate.

Pregătirea de specialitate a personalului de pază se desfășoară lunar, în baza planului anual de pregătire avizat de poliție. Semestrial sunt organizate convocări de instruire metodică cu șefii formațiunilor de pază, asigurându-se astfel un caracter unitar al activității de profil.