Scurtă prezentare

Serviciile de proiectare, instalare și întreținere a sistemelor de alertare incendiu se realizează de către Serviciul tehnic al Societății sau, după caz, sub nemijlocită coordonare cu forțele subcontractorilor. Societatea dispune în prezent de echipe tehnice proprii în Ploiești, București, Arad și Cluj-Napoca.

Activitatea se desfășoară în conformitate cu cerințele legislației în domeniul securității la incendiu.